/ Kajakk

Dette er et våttkort for kajakk og kano

Ingen krever våttkort av deg hvis du vil ut og padle kano eller kajakk i egen båt. Men hvis du har planer om å leie utstyr, må du ta et kurs.

Sist oppdatert: 25. april 2022 kl 11.30
dette er våttkort
IKKE KRAV TIL RULLE: Våttkortet til Norges Padleforbund har som mål å motivere padlere til økt kompetanse. Dette er et stigesystem, så hvis du vil lære avanserte padleteknikker (som Kristoffer Vandbakk på bildet) må du må du først ta et grunnkurs på 16 timer. Deretter kan du ta et teknikkurs, hvor det instrueres i padling i mer utfordrende forhold og farvann. Bilde: Christian Nerdrum
Lesetid: 5 minutter

Norges Padleforbund har etablert et kurssystem for padlere som heter våttkort. Kursene underbefatter padlegrenene havkajakk, kajakk på flattvann, elvekajakk, polo, surfski og elvekajakk.  

Det er ikke et krav om våttkort for å kunne padle kajakk eller kano, men de fleste aktører som leier ut kajakker krever våttkort. Hvis ambisjonsivået ikke omfatter mer enn leie av utstyr, vil det stort sett holde med et introkurs på 3-4 timer. 

Treffer du på et krevende utleiefirma, kan det hende du må vise til det mer omfattende grunnkurset på 16 timer. Våttkortet får du allerede etter introkurset, og innad i Padleforbundets kurs-system vil du kunne bygge videre herfra med flere kurs.  

Må jeg ha et våttkort? 

Padleforbundet sitt mål med våttkortet er å heve kompetansenivået til padlerne og redusere risiko for ulykker. Padling kan innbære en viss risiko, men med flere folk på kurs, vil pila på ulykkesstatistikken peke riktig vei.  

– Innen alle padlegrener begynner kursstigen med et introkurs. Dette varer vanligvis i 3 timer. Man kan også velge å gå rett på grunnkurs, som varer i 16 timer fordelt over to dager. Verken introkurs eller grunnkurs krever tidligere erfaring eller kurs og begge kursene gir deltakeren våttkortet, forteller UTEs padleekspert Kristoffer Vandbakk, som blant annet har vært programleder i flere nettserier om havpadling. 

På grunnkurset vil man lære flere padletak, redningsteknikker, planlegging og generelt friluftsliv enn på introkurset.

– Etter grunnkurs kan man ta videre kursing innen aktuell padlegren. Etter hvert vil man lære om turledelse, undervisning, sikkerhet og planlegging i krevende forhold og farvann,

Finn ditt nivå

Du kan godt gå rett på grunnkurs uten å ha tatt introkurs. Kursstigen er lagt opp slik at du kan velge om du vil ha en kort tre timers introduksjon eller et grundigere grunnkurs over to dager. 

Hvis du ønsker å videreutvikle deg som padler, vil stigestystemet der du til slutt kan få en utdanning som padler. Systemet vil være det samme for havpadling, elvepadling og kanopadling. Innholdet i kursene er spesielt tilpasset de ulike grenene.  

Hvert kurs er formet slik at du ikke trenger å gå videre når ambisjonsnivået stopper. Er du fortsatt motivert, fortsetter du stigen for å bli aktivitetsleder, veileder eller trener dersom du har ambisjoner om det.  

Sånn ser våttkortet ut
VÅTT KORT: Sånn ser våttkortet til Kristoffer Vandbakk ut.

STIGESTYSTEMET TIL VÅTTKORT-KONSEPTET 

Introkurs (3-4 timer) 
Grunnkurs  (16 timer) 
Sikkerhetskurs (kun elv og kano) 
Grunnkurs 2 for flattvann (16 timer) 
Teknikkurs hav, elv, polo, elv, surfski (16 timer) 
Trener 1 for flattvann, polo og surfski (16 timer) 
Aktivitetslederkurs for hav (16 timer), elv (16 timer) og kano (16 timer) 
Trener 2 for flattvann, polo og surfski  (30 timer) 
Videregåendekurs for hav, elv og kano 
Trener 3 for flattvann, polo og surfski (30 timer) 
Veilederkurs for hav (56 timer), elv (60-70 timer) og kano 

Det er flere aktører som tilbyr slike kurs. Det er vanligste er at padleklubbene står for de ulike kursene. Slik er oppsettet til padling.no:  

INTROKURS FLATTVANN OG HAV (3-4 timer) 

 • Løfte, bære og sjøsette kajakk 

 • Padle forover med rett kurs 

 • Stoppe 

 • Svinge kajakken begge veier 

 • Padle bakover 

 • Støttetak 

 • Gå rundt og komme seg ut av kajakken i vannet 

 • Ilandstigning 

 • Sittestilling og god padleteknikk 

 • Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling 

 • Kjennskap til lokale padleforhold 

INTROKURS ELV (3-4 timer) 

 • Kajakken: Fotstøtte, knestøtte, ryggstøtte, spruttrekket

 • Åra: Grep og vridning 

 • Annet utstyr: Flytevest, hjelm. øvrig bekledning 

 • Padleteknikk: Sittestilling, fremdriftstak, sveipetak, padle bakover.  

 • Sikkerhet: Utgang av kantret kajakk, kameratredning på flattvann. 

INTROKURS KANO (3-4 timer) 

 • Introduksjon til kano, sittestilling og åre 

 • Generelt om sikkerhet 

 • Bruk av vest 

 • Løfte, bære og sette ut kano 

 • Padle forover 

 • Stoppe kanoen 

 • Enkel manøvrering av kanoen 

 • Padle bakover 

 • Padle til land og ilandstigning 

Kano våttkort
KANO: Kanopadling ligger også under Norges Padleforbund og krever derfor også våttkort ved leie. Bilde: Christian Nerdrum

INTROKURS SURFSKI (3-4 timer) 

 • Løfte, bære og sjøsette en surfski 

 • Padle forover med rett kurs 

 • Stoppe 

 • Svinge kajakken begge veier 

 • Padle bakover 

 • Støttetak 

 • Egenredning etter velt (svømme til land) 

 • Ilandstigning 

 • Introduksjon til sittestilling og padleteknikk 

 • Innføring i hvordan en kan øke sikkerheten ved padling 

 • Kjennskap til lokale padleforhold 

Introkurset er det eneste steget i kursstigen du kan hoppe over, dersom du heller velger å gå rett på et grunnkurs.

GRUNNKURS FLATT VANN (16 timer)

 • Om klubben og Padleforbundet

 • Kajakkens oppbygning

 • Innføring i utstyr

 • Transportere, løfte, og bære kajakk og utstyr

 • Ilandstigning og entring fra/til relevante plasser

 • Sikring av kajakk etter ilandstigning

 • Grunnleggende padleteknikk

Sikkerhet: Generelt om sikkerhet, introduksjon til redningsøvelser, 

Ferdselsregler: Litt om annen trafikk eller andre momenter som spiller inn lokalt for padleren, padle i grupper

GRUNNKURS HAV (16 timer)

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken

 • Effektiv fremoverpadling

 • Padle bakover og stopp

 • Sideveis forflytning av kajakken.

 • Lavt støttetak.

 • Styretak (bak).

 • Sving (sveipetak og styretak)

 • Ilandstigning

 • Sikring av kajakk etter ilandstigning

 • Redningsteknikker

 • Skadeforebygging

 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres

 • Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap

 • Generelt om friluftsliv og Allemannsretten

 • Sporløs ferdsel

GRUNNKURS ELV (16 timer minimum)

Kunnskap om utstyret: kajakken, fotstøtte, knestøtte, ryggstøtte, spruttrekket, åra, grep og vridning, flytevest. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene som finnes, hjelm, øvrig bekledning, bekledning i forhold til beskyttelse ved svømming i elv og hypotermi, line og hvilke typer som finnes.

Padleteknikk: Sittestilling, fremdriftstak, sveipetak, padle bakover, lave støttetak, kante båten og beherske forskjellige tak med båten på kant, inn og ut av bakevjer, traversering, endring av retning i elva.

Sikkerhet: Utgang av kantret kajakk, kameratredning i elv, praktisk bruk av line, svømming i elv, synfaring av elv før egen padling, bruk av og krav til personlig utstyr i forhold til sikkerhetsutsyr som skal finnes i gruppa.

Teori: Elvelære, teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva, tegn og signaler.

Annet: Hvorfor og hvordan det organiseres i grupper.

Her finner du mer om de ulike kursene som omfattes av våttkortet til Norges Padleforbund

Publisert 10. august 2021 kl 08.00
Sist oppdatert 25. april 2022 kl 11.30
annonse
Relaterte artikler
annonse
turhege hege dekkerhus
Friluftsfolk

Et øye for Senja

padletur Nordkinn rolf erik poppe
Padletur i Finnmark

Padling på Nordkinn

havpadling på helgeland
Kajakkpadling på Helgaland

Havpadling på Helgeland

padling på Tjøme
Padling i Færder nasjonalpark - turtips

Padling på Tjøme

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen