Fanaråken - en av de vestligste toppene i Jotunheimen

Fanaråken (2068 moh.) ligger i Luster kommunei Sogn og Fjordane. Like ved toppunktet ligger Fanaråkhytta, som er den høyestliggende betjente DNT-hytta i landet. Fanaråkhytta består av to hytter, en stall, utedo og proviantbu.