Uranostind (2157 moh)
BRETUR: Denne turen krever breerfaring og utsyr og den gir et fantastisk utsyn rett inn i Hurrungane over Utladalen. Ta av ved Tyin hotell nordover på grusvegen på østsiden av Tyin og følg denne til Tyinholmen.

Turen starter i Koldedalen, der brua krysser Uradøla. Veien er dårlig, så det er en fordel med høy bakkeklaring inn hit. Alternativet er å gå langs veien og parkere lenger ut i dalen. Følg Uradøla på vestsiden opp vardet sti til Uravatnet. I oset på Urdavatnet kommer du deg vanligvis greit over elva uten å bli alt for blaut. Gå langs vannet og fortsett østover opp på en flate/myr med små vann. Kryss denne flata mot nordøst og gå opp en grusrygg som stiger mot nordvest.