Norrøna Hvitserk Adventure ventet å omsette for 21 millioner kroner i 2020, men endte på rundt en femtedel. I 2021 satser de på å guide nordmenn på hjemmebane.

Vi møter Marit Vidnes, som er daglig leder i Norrøna Hvitserk Adventure utenfor Hvitserks lokaler ved Lysakerelva, så langt vest du kommer i Oslo kommune.