Kilimanjaro. Elbrus. Island Peak. Aconcagua. Det spesielle med langturene til Hvitserk er at folk planlegger dem lang tid i forveien. I tillegg påvirkes turene av hvordan tilstanden slår ut rundt omkring i verden. For daglig leder Rasmus Ramstad er det en krevende situasjon å være i. 

– Vi har mye virksomhet i Asia og Afrika, så det går hardt utover oss hvis korona-viruset får store utbrudd der. Sommersesongen vår i Europa har økt de siste årene, det området som nå er episenteret for korona. Jeg har langt på vei avskrevet sommeren 2020 for vår del, sier Rasmus Ramstad.