Turisme er Nepals hovedinntekt. Nå har endelig turismen tatt seg opp igjen etter korona-pandemien og jordskjelvet i 2015. 

I Himalaya finner du 14 fjell over 8000 meter. Disse fjellene frister for tøffe manndomsprøver.