Klassiske teltprodusenter som Helsport og Hilleberg får en ny konkurrent når Norrøna entrer teltmarkedet. 

Norrøna har vært tilbakeholdne med informasjon om de nye seriene.