Nasjonal sykkelrute 2 

Hva med litt høyfjellsykling? En anbefalt vei å sykle er Nasjonal sykkelrute 2 som går fra Porsgrunn, gjennom Telemark, til Setesdal og videre derfra over fjellet til Lysebotn, Kjerag og Stavanger.