Hvorfor ble jernbanen bygd langt inne i landet? 

Da jernbanelinjen ble bygd fra Oslo til Kristiansand, ble det gjort et for ettertiden merkelig valg. Ingen av byene på Sørlandet, med unntak av Kristiansand, har stoppesteder langs linjen, til tross for at godt og vel 80 prosent av Sørlandets befolkning nettopp bor i byer langs kysten.