Det finnes solid dokumentasjon på sykdomsforebyggende effekter av fysisk aktivitet. Det gjelder hjerte-/karsykdommer, flere ulike krefttyper, angst og depresjon, søvnproblemer, smertetilstander, diabetes og mer.

Disse helseeffektene henger i stor grad sammen med bedret kondisjon som kan måles objektivt som maksimalt oksygenopptak.