Elsykkelen har erstattet mange småturer med bil og kollektivtrafikk i bybildet. Og mange bruker elsykkelen til jobbsykling og turer i marka. Det er ikke bare batteriet som må lades.

Som alt annet turutstyr trengs vasking og vedlikehold for at elsykkelen skal holde stand.