Nrk.no/Nordnytt melder om cowboytilstander i reiselivet i nord etter at en tysk turist omkom i forbindelse med et skred i Lyngen, Troms tidligere i vinter. Til tross for en helt urimelig kopling mellom dødsfallet og tilstandene i reiselivet, er artikkelen også ukritisk gjengitt på nettsidene til Norges Guideforbund. I artikkelen opplyses det at 30 personer har mistet livet i skred bare i Troms de siste ti årene. Dette koples sammen med påstander fra reiselivsaktører om at det hersker «cowboy-tilstander» i reiselivs-Norge. Useriøse aktører må lukes bort og utenlandske guider som ikke har gode nok kvalifikasjoner må stoppes. Representanter fra næringen, tilsluttet Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, etterlyser kontrollsystemer og sertifiseringsordninger.

Både journalistene og representantene fra næringen ignorerer at den tyske turisten ikke tilhørte noen organisert reiselivsgruppe med guide. Det opplyses heller ikke om hvilken relevans det har å vise til at 30 personer har mistet livet i skred i Troms de siste ti årene. Strengt tatt har ikke noen av disse hendelsene relevans for saken. Ingen av de 30 omkomne deltok innenfor det vi kan kalle «et norsk produsert reiselivsprodukt». Fem av disse omkom riktignok i en reiselivsrelatert hendelse med guide, de fire sveitserne og den franske guiden som omkom på Sorbmegaisa vinteren 2011/12. Dette var et reisefølge i utenlandsk regi, med guide som var sertifisert etter internasjonale standarder innenfor UIAGM/IVBV/IFMGA.