NRK meldte nylig at 170.000 vil besøke Besseggen til sommeren. Også diskusjonene om hytteforbudet vi hadde i vinter, viser hvor viktig fjellet er for nordmenn. Men vi trenger en aktiv besøksforvaltning for å sikre at fjellopplevelsen forblir positiv, viser vår ferske studie fra Besseggen.

Besseggen er en av Norges ikoniske fotturer. Økende tilstrømming de siste årene har resultert i erosjon, forsøpling, redningsaksjoner og parkeringskaos. Men også mellom 35.000 og 40.000 kommersielle overnattinger (inkl. turisthyttene) og utstrakt brukt av andre servicetilbud i området.I motsetning til for eksempel Trolltunga har trafikkøkningen på Besseggen skjedd gradvis over flere år. Dette har gjort det mulig for nasjonalparkmyndighetene, lokalt næringsliv og andre aktører som Nasjonale turistveger, å gjennomføre tiltak for å møte utfordringene. Nasjonalparkforvaltninga har i samarbeid med Statens naturoppsyn utført omfattende utbedringer og erosjonsforebyggende tiltak på Besseggen-stien helt siden 2005.Kapasiteten på båttilbudet har økt og parkeringa er sterkere regulert. Etter at antall redningsaksjoner økte, gikk 20 reiselivsvirksomheter og to kommuner sammen i 2017 om å opprette «Besseggen-patruljen», som veileder og hjelper fotturistene over Besseggen og plukker søppel. En stor del av tiltakene har vært prosjektfinansiert, både fra det offentlige og private. Slik unngår vi ulykker i fjellet i sommer.