Jeg har stor respekt for Norsk Friluftslivs fantastiske arbeid for friluftsliv i Norge. Medlemskortet i Den Norske Turistforening er det kortet som ligger nærmest hjertet av alle medlemskort jeg har opparbeidet meg gjennom årenes løp.

Nå må jeg imidlertid ta til motmæle mot påstanden om turistboom i Norge. Informasjonen om at det kommer 420.000 turister til Lofoten er helt feil og og nærmere vanvittig enn faktisk. Dette er en helt feilaktig bruk av statistikk.