Rafting er en lett tilgjengelig sommeraktivitet med lang sesong. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper eller utstyr for å melde deg på en tur, men du bør ikke rafte alene – og det finnes mange raftingselskaper med høy kompetanse om ferdsel i elva.

Det finnes en rekke bedrifter og aktivitetstilbydere av rafting langsmed de største padleelvene, fra Nordland til Agder i sør.