Den store utfordringen med å padle i Veisfitvatn, er å finne parkeringsplass! Ved veien er det stor plass, men der er det skiltet parkering forbudt. Veiene har smale skuldre og dype grøfter, og er heller ikke egnet.

Skal du padle i Veisfitvatn, må du være villig til å gå et stykke. En bomvei hindrer oss i å kjøre ned til vannet, men det er ikke noe problem dersom du har en tralle til å trekke båten på.