/ Kano

Derfor er det viktig å rense packraft og fiskeutstyr

Skal du padle kano, kajakk, SUP eller på fisketur? Her er fire tiltak som bidrar til å hinder spredning av parasitter i elver og vassdrag.

Sist oppdatert: 19. juni 2021 kl 07.00
packraft lakselus
FLÅTE-LIV: Packraft har fordelen av at den kan fraktes enkelt fra sted til sted, men noen forholdsregler følger med. Foto: Axel Munthe Kaas-Herland
Lesetid: 3 minutter

En vanlig oppfatning er at lakselusa dreper så å si all fisk i vassdraget den kommer til. 

Men lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og G. Salaris (Gyrodactylus Salaris) er to forskjellige arter der lakselusa kun lever i saltvann og dør etter få dager i ferskvann.

Feiloppfatning om lakselus

Lakselus har vi alltid hatt i norske farvann, og laks som nettopp har kommet opp i elva har gjerne noe noen eksemplarer med seg opp fra sjøen. Disse vil imidlertid dø og falle av etter få dager, uten at det medfører noe videre problemer.

I enkelte områder med høy tetthet av for eksempel oppdrettsanlegg, kan tetthet av lakselus være høyere (på grunn av flere vertsfisk) enn det som historisk har vært naturlig. Det er dette som kan utgjøre et problem for ungfisk av laks, sjøørret og sjørøye som vandrer ut fra elvene.

Lakselusa forveksles ofte med Gyrodactylus salaris, som er en ferskvannsparasitt. Den kan utradere hele bestander av atlanterhavslaks i smittede elver. G. Salaris har sitt naturlige leveområde blant ennet rundt Østersjøen og lever helt fint helt fint sammen med laksen der, men den er så å si 100 prosent dødelig for den atlantiske laksen.  

Kan spres med mennesker 

Det er Mattilsynet som har det formelle ansvaret med å hindre spredning av G. Salaris, men her kan flere bidra. 

Parasitter kan spres og spres med fisk, garn, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg. 

Det betyr at alle som ferdes ved elver og ferskvann,  også gummibåter, madrasser, kanoer og kajakker, kan bidra for å forhindre smitte.

Nå er 38 norske elver behandlet og friskmeldt for lakselus, ifølge Mattilsynet, mens åtte elver er infisert og fem elver under rotenon-behandling.

Rauma i Romsdalen er blant elvene som nettopp er blitt friskmeldt, etter nesten 40 år.

Kajakkutstyr må tørkes eller desinfiseres

Alle som padler må tørke og/eller desinfisere kajakken eller packraften og annet utstyr som kommer i kontakt med vann med Virkon-S før de drar til andre elver.

Desinfeksjon beskytter elvene og kan sikre padleres rett til å bruke dem.

Hvis det ikke blir gjort, kan elvesport i gyroinfiserte elver i Norge bli forbudt. 

Tiltak for å hindre spredning av lakselus:

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Fylkesmannen.

  • Vask og sløy fisken der du fikk den.

  • Tørk eller desinfiser utstyr før du flytter det mellom elver innen vassdraget.

  • Slå kun ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Slik desinfiserer du fiskeutstyr

Besøk en desinfeksjonsstasjon og få utstyret desinfisert, eller desinfiser selv med Virkon-S, som fås kjøpt på for eksempel Felleskjøpet, eller et annet desinfeksjonsmiddel. 

Virkon-S løses opp i vann, påføres utstyret og skylles av etter omtrent 15 minutter, og det skader ikke utstyret.  

Tørking av fiskeutstyr

Hvis du skal tørke utstyret, sørg for at alt får tørke i en minimumstemperatur på 20°C i minst to dager, eller varm det opp i minst en time i en temperatur på over 60°C.

INFISERTE ELVER

Driva 

Batnfjordselva

Litedalselva

Usma 

BEHANDLA ELVER

Skibotnelva

Signaldalselva

Kitdalselva

Ranaelva

Fusta

G. SALARIS

G.salaris har trolig forekommet lenge i baltiske elver i Finland og Russland, muligens også i Øst-Sverige. Den baltiske laksen tåler parasitten bedre enn den atlantiske laksen. I Norge ble parasitten påvist første gang i 1975 etter import av settefisk fra Sverige. 

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å utvikle en motstandsdyktighet som er så god at parasitten ikke truer den norske laksebestanden. Erfaring fra norske vassdrag med infeksjon med G.salaris, er at parasitten fører til bortimot total utryddelse av laksen.

Ifølge beregninger fra Miljødirektoratet har bekjempelse av parasitten kostet Norge tre til fire milliarder kroner.

Kilde: Mattilsynet og Miljødirektoratet

Publisert 19. juni 2021 kl 07.00
Sist oppdatert 19. juni 2021 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen