En vanlig oppfatning er at lakselusa dreper så å si all fisk i vassdraget den kommer til. 

Men lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og G. Salaris (Gyrodactylus Salaris) er to forskjellige arter der lakselusa kun lever i saltvann og dør etter få dager i ferskvann.