I seks år har guidefirmaet Friluftslek tilbudt SUP-utleie og gjennomført et stort antall guidete SUP-turer på både Istra og Rauma-elva i Romsdalen.

Rauma elv har tidligere vært kjent for godt villlaksefiske, men elva har i nesten 40 år vært rammet av Gyro-parasitt som gjør at fisken dør.