Blindleia er kanskje det mest omtalte og kjente strekket langs kysten av Sørlandet. Først og fremst er det en behagelig skjermet lei for båttrafikk fra Lillesand til Gamle Hellesund, og den har selvsagt vært benyttet i alle tider. Nå er det også et utmerket sted å padle kajakk. Her er vår guide!

I moderne tid har slepphendte lokalpolitikere tillatt hyttebygging, og deretter har strengere sentrale myndigheter knepet igjen på utbyggingene, noe som har resultert i at hyttene her er forbeholdt de få og rikeste blant oss. Uttrykket «millionærleia» er heller ikke ukjent. Kjendiser og millionærer bor sommerstid langs leia.