På det sentrale Østlandet er det lite terreng over skoggrensa. Dermed er det ikke så mange steder man kan få utsyn og utkikk – på mange koller og knauser ser man egentlig bare skog.

Derfor har det mange steder blitt bygd tårn. Historisk sett har det blitt bygd branntårn og brannhytter for å kunne oppdage skogbranner, og i nyere tid har det kommet mange utkikkstårn. Og dette er vår guide til disse.