Frykter besøksavgift kan true allemannsretten

Regjeringen foreslår en lokalt tilpasset løsning for besøksbidrag i kommunene. Det kan være parkeringsavgifter og dagsbesøk-avgift. Norsk Friluftsliv er kritiske til forslaget.

Sist oppdatert: 8. februar 2024 kl 08.29
hoddevik
POP: Hoddevik står høyt på lista over steder som har opplevd høyt besøkstrykk de siste årene. Foto: Christian Nerdrum
Lesetid: 3 minutter

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv frykter at en slik type besøksavgift kan gå utover allemannsretten hvis det ikke følger med tydelige nasjonale retningslinjer for hva kommunene kan kreve betalt for, og hva midlene skal brukes til.

– Stadig flere gleder seg over å besøke norsk natur. Det kommer imidlertid ikke uten en pris, og høyt press på mye besøkte destinasjoner kan fort bli en belastning på natur og lokalsamfunn. Nå er det viktig at vi finner gode løsninger som ikke går ut over allemannsretten, den retten vi alle har til å ferdes i naturen uten å måtte betale for det, sier generalsekretær Bente Lier, i en pressmelding. 

Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv
ALLEMANNSRETTEN UNDER SPILL: Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Foto: Gard Eirik Arneberg

Turgåere må slippe å få regningen

Innføring av turistskatt i Norge har vært diskutert lenge. Reisemålsutvalget ble oppnevnt i 2021 for å utrede et mer bærekraftig reiseliv.

Lier peker på at ett av de mest tydelige budskapene i innstillingen «Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid», var at et bærekraftig norsk reiseliv må hegne om allemannsretten.

I stedet for lokale besøksbidrag som regjeringen nå foreslår, var utvalgets forslag å innføre liten nasjonal avgift ved innreise til landet. Denne skulle deles ut de kommunene som kunne dokumentere klare planer for besøksforvaltningen.

Kommuner har allerede i dag lov til å ta en begrenset avgift for å dekke kostnader til etablering og drift av fellesgoder som toaletter, parkering eller lignende. Friluftsloven er tydelig på at slike avgifter ikke kan være høyere enn hva det koster å drifte disse fasilitetene.

preikestolen allemannsretten
Les også

– Løsningen Reisemålsutvalget foreslo var ikke i strid med gratisprinsippet, da den ikke var direkte forbundet med tilgang til naturen, påpeker Lier.

Norsk Friluftsliv mener turistnæringen bør bidra til finansiering av fasiliteter, men at besøksavgiftene ikke må bli en inntektskilde. De viser til at gratisprinsippet har røtter helt tilbake til Magnus Lagabøtes landslov.

– Vi forstår at dagens EU-lovgivning er til hinder for akkurat dette, men håper regjeringen finner en annen løsning som sikrer en nasjonal forvaltning som ivaretar gratisprinsippet i naturen. Så vidt vi kan se er ikke allemannsretten nevnt med ett ord i veikartet. Det stusser vi på, sier Lier.

ALARMEN HAR GÅTT: Dessverre er tiden inne for å tenke radikalt nytt, kanskje til og med å bryte med norske friluftstradisjoner, skriver fjellklatrer og redningsmann Sindre Bø i denne kronikken. Bildet er fra naturattraksjonen Preikestolen. Foto: harmishhk/flickr.com
Les også

NHO Reiseliv frykter for reiselivsnæringen

Flere turistkommuner er positive til forslaget. Det er ikke NHO Reiseliv, som mener forslaget er i strid med alle faglige råd som har kommet i prosessen. De frykter at besøksbidrag skal gjøre Norge mindre attraktivt som turistmål og ramme næringen.

Turistskatt er en innarbeidet ordning i land som Storbritannia, Italia, Nederland, Tyskland, Spania, Portugal, Frankrike, Kroatia og USA. På UNESCO-beskyttede steder med stor publikumsbelastning og behov for ekstra vedlikehold.

Publisert 6. februar 2024 kl 17.58
Sist oppdatert 8. februar 2024 kl 08.29
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen