– Dette vil gi et viktig løft for friluftslivet i Norge, sier Dag Kaas, styreleder i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Solhjell deltok under åpningen av den nasjonale friluftskonferansen, i regi av Direktoratet for Naturforvaltning, Friluftsrådenes Landsforbund og Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Solhjell understrekte friluftslivets betydning for den enkelte og for samfunnet, spesielt for folkehelsen.

–  Friluftsliv er noe av det viktigste i livet for mange, og det viktigste i livet også være noe av det viktigste i politikken, sa miljøvernministeren som avslutning på sitt innlegg.
– Et friluftslivets år i 2015 vil få stor betydning for friluftslivet over hele Norge, understreker FRIFOs styreleder Dag Kaas. Forrige gang friluftslivets år ble markert, var i 2005. Den gang deltok nærmere trehundretusen mennesker gjennom 2 000 aktiviteter over hele landet.

– Vi forventer en enda større deltakelse i 2015, sier FRIFOs generalsekretær Lasse Heimdal. Det er grunn til å tro at myndighetene vil gi et vesentlig bidrag til markeringen av året over hele landet. De frivillige friluftsorganisasjonene står klare til å gjøre året til en friluftsfest. Året vil også bli en god anledning til å styrke nordmenns kunnskap om allemannsretten og hvilke muligheter som finnes for gode naturopplevelser for de fleste i nærmiljøet, sier generalsekretæren.