Fantastisk utsikt til Gjende

Omkring Sikkilsdalen og Heimdalen danner Jotunheimens harde dypbergarter høye fjellsom Sikkilsdalshø (1778 moh.) og Heimdalshø (1843 moh.).