Det finnes mange lister over fjell. Du har «Seven Summits» (de høyeste fjellene på hver kontinent), alle fjell over 8000 meter, alle over 2000 meter i Norge, alle over 4000 i Alpene, de høyeste i hver kommune i Norge, de høyeste fjellene i Norges nasjonalparker eller alle over 14 000 fot i Colorado i USA. 

Ja, eller så kan man lage sine egne lister: Alle fjellene Frank Løke har vært på, de nest høyeste innenfor en radius på tre mil fra Moss, de nest høyeste på hvert kontinent eller de fem fjellene i Norge med flest hashtags på Instagram.