Det er verdt å være klar over at mange av fjellførerne og turguidene har overlappende områder hvor de jobber i, og at de ofte tar på seg oppdrag utenfor sitt kjerneområde.

Godkjente tindevegledere er kvalifiserte til å veilede og føre i en særskilt form for friluftsliv, det bratte fjellterrenget, som omfatter både klatring, brevandring, bratt skikjøring og skredvurdering.