Startstedet lå opprinnelig nær gården Bosbøen, men etter sigende var manglende respekt for båndtvang årsaken til at grunneieren sperret gården for gjennomgang. 

Nå går det en sti opp fra veikrysset i Arabu, og det er kanskje like greit, for der er det enklere å finne parkeringsplass. De første 6-700 meterne går gjennom bjørkeskog.