Flotte skiforhold – men vær obs på usikker is

Skiføret er bra flere steder i fjellet, og isen på uregulerte fjellvatn er trygge. Men vær obs på lumske isforhold i lavlandet.

Sist oppdatert: 8. april 2022 kl 09.54
fjellski skitur narvik
PÅSKESTEMNING: Nydelig vær og skiføre denne aprildagen i Sealkavagge, i Narvikfjellene Foto: Trond Baadstø
Lesetid: 7 minutter

Det er hovedbudskapet etter at Statskog Fjelltjenesten har befart områdene i Nordland, Troms og Femundsmarka/Rørosvidda de første dagene i april 2022.

I 2021 druknet ni personer druknet etter fall gjennom isen. Det er tre ganger så mange som i 2020. 87 prosent av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 prosent var kvinner. Fire prosent var barn og unge under 18 år.

– Mildværet i mars gjorde at isene svekket seg mye og det var store åpne partier ved inn- og utos. Disse partiene har nå fått en tynn ishinne og kan være dekket med nysnø. Så vær obs på dette og hold god avstand til inn- og utos, sier utmarkskonsulent Jim Kristensen.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av observasjoner gjort i følgende områder:

  • Nord-Troms

  • Senja og Midt-Troms

  • Ofoten – og Sør Troms

  • Salten

  • Rana/Hemnes

  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

  • Femundsmarka/Rørosvidda

Nord-Troms

Det er gode skiforhold i Nord-Troms. I lavlandet snakker vi jevnt over om 70-100 cm, og på sine steder helt sikkert mer enn det også.

Den siste måneden har det vært svært vekslende værtyper fra vårvær og begynnende snøsmelting til frost – og til dels betydelige snømengder. Sammen med mye vind fra ulike retninger blir summen at snøforholdene vil være preget av svært store variasjoner lokalt.

En fellesnevner er imidlertid at mildvær med etterfølgende frost dannet skarelag og is de fleste steder. Når det følges på med store snømengder og vind er alle forhold lagt til rette for betydelig skredfare. Noe som også på kort tid har ført til flere redningsaksjoner og også dødsfall. Per 6. april viser Varsom.no faregrad 3 for hele Nord-Troms.

I høyfjellet er det glimrende føreforhold med nysnø på et jevnt og godt skarelag, men også her det på sin plass å være obs på hengeskavler og skredfeller i skar og bekkedaler. De siste ukene har det vært mange skredulykker med skiturister involvert flere steder i landet.

Isen på fjellvann er jevnt over +/- 1meter, men på mange vatn kan det påregnes noe overvann/sørpe. Forlenger til isboret bør være like selvsagt som fiskekortet..

Vær også spesielt oppmerksom på regulerte vatn, og følg ubetinget regulantens merking og advarsler ved spesielt farlige områder. (Utløp/tappeluker etc).

På Reisaelva er isen svært variabel. Mange åpne råker, og steder som normalt er tilfrosset er åpne eller har dårlig is.

Vi er også inne i sesongen for reinens sesongtrekk. Beiteforholdene i høyfjellet er svært utfordrende. Ta hensyn til dyrene! Drektige simler har mer enn nok med seg selv nå og må få ro til å beite der det er mulig.

Femundsmarka/ Rørosvidda

Det ligger an til å bli svært gode forhold for skigåing og friluftsliv i Femundsmarka og på Rørosvidda i påsken.

skitur femunden
FEMUNDSMARKA: Skigåere ved Nedre Muggsjøen Foto: Sjur Åsgård

Noen milde dager for to uker siden tæret en del på snøen, men det er fortsatt brukbart med snø igjen. Og nå er det et fint skarelag med nysnø på toppen. Bortimot optimalt for dem som ønsker å bevege seg utenfor oppkjørte løyper.

Det er noe overvann, særlig på mindre sjøer og tjern i skoglandet, men ikke noe som skaper problemer for ferdselen. Isene ute på vannene er fortsatt solide og trygge. Tykkelser som er målt varierer hovedsakelig mellom 40 og 60 cm. Men en må være svært forsiktig ved inn og utos. Her er isen svak og uforutsigbar og kan forandre seg fra dag til dag. Ikke følg gamle skispor eller skuterspor i nærheten av strømmende vann.

En skikkelig soldag eller to vil smelte fram store områder med barmark, men det vil fortsatt være fint skiføre hvis man snirkler seg fram litt.

– Forholdene ligger godt til rette for en fin friluftspåske i Femundsmarka, sier Sjur Åsgård.

Senja og Midt-Troms

Vinterværet i midt Troms i år har vært vekslende. Fra store snøfall i februar, til mildvær og regn og kuldeperioder inni mellom.

I Dividalen har dette været sørget for et solid skarelag fra dalbunn til fjelltopp som til og med elgen spaserer oppå. Det kommer i skrivende stund lett snø på toppen av dette skarelaget. Med andre ord har Dividalsområdet særdeles godt skiføre, men vær oppmerksom på at nysnø og vindtransport fører til skredfare i lesidene og at det i fjellsidene kan være svært isete og glatt, selv med stålkanter.

På Senja er forholdene relativt lik, men løssnøen på skarelaget er noe dypere. Dette gjør at skiforholdene er fantastiske, men også her er skredfaren stor. En bør være oppmerksom på at enkelte bekke- og elvedrag kan være åpne. 

Ofoten – og Sør Troms

Det er fortsatt vinter i fjellet i Ofoten og sør Troms etter en kald kjølig periode med minusgrader. Våren lar vente på seg, og det er ikke mange barflekker å se enda. Det har kommet 10-15 cm nysnø i løpet av den siste tiden, og skiføret er fint både i høyden og i lavlandet. Der hvor det har blåst er det delvis flekker med is og skare etter tidligere mildvær. På Statkraft sitt målepunkt i Norddalen i Skjomen var snødybden nå 1,1 meter, og på Lossistua værstasjon var snødybden 1,5 m den 6. april.

Statkraft i Skjomen har begynt å ta opp veien fra Fjellbu og opp på Sørfjellet i Skjomen. Det vil være mulig å kjøre opp på fjellet til påske dersom alt går som planlagt. Veien blir da åpen for allmenn ferdsel til brøytet parkeringsplass på Lapphågen.                                                                               

På Sørfjellet i Skjomen går det rein tilhørende Girjas sameby spredt ut over store områder fra Lapphågen/Ipto og østover mot Ivar-steinen og svenskegrensen. Det er generelt viktig at påsketuristene tar hensyn og har hund i bånd. Det har vært og er fortsatt dårlig beiteforhold, og dyrene trenger mest mulig ro.

rein i rago
SÅRBAR: Ta hensyn til reinen. Her fra Rago. Foto: Tore Veisetaune

Salten

I Salten er det fine forhold i fjellet i forkant av påsken. Skiføret må sies å være bra med ca. 15 cm nysnø på fast underlag. I høyfjellet der vinden tar er det mer fast fokksnø. Det er ellers få vårtegn i fjellet og langt mellom barflekkene.

På ikke-regulerte fjellvatn er isene trygge og det er stort sett fine forhold for isfiske. I lavlandet derimot kan isene være det stikk motsatte. Mildværet i mars gjorde at isene svekket seg mye og det er store åpne partier ved inn- og utos. Disse partiene har nå fått en tynn ishinne og er dekt med nysnø.

Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Etter en lang vinter er kondisjonen til reinen veldig redusert.

Nord-Helgeland

Det er mye snø overalt. Isen på fjellvatn er generelt god.

 Det har kommet mye snø siste dagene og det er mange steder 15 – 20 cm nysnø oppå et fastere lag. Det medfører at det kan være lurt å ta ski eller truger utpå isen selv om veien er kort.

Mye vind og snø har gitt store hengskavler, og rasfaren er stor. Følg med på varsom.no for løpende informasjon om rasfare.

sauvasshytta
GARANTERT SKIFØRE: Sauvasshytta i Rana. Foto: Arild Bjørge

Sør-Helgeland

Ennå bra med snø de fleste steder. Men på vestvendte og vindutsatte steder kan snødekket være tynt. Snøen i bunn er kompakt med et løsere lag øverst.

Med mye snø i lesider og endringer i vind og temperatur, bør rasfaren vurderes fortløpende.

Etter vinterens mange mildvær, er mange elver og bekker åpne også i fjellet. Med høye snøkanter kan de være utfordrende å krysse enkelte steder.

Store variasjoner på istykkelsen på vannene i området. Vær oppmerksom ved inn/utløp, sund og der strømmen går i vannet. 

børgefjell
ENNÅ VINTER: Kvigtinden i Børgefjell. Foto: Gustav Busch Arntsen

Generelt for hele landet

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet.

Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget, mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beitingen.

Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her.

Publisert 8. april 2022 kl 09.54
Sist oppdatert 8. april 2022 kl 09.54
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen