Det er hensyn til villreinen og kritiske levekår som gjør at Åsnes Expedition Amundsen blir lagt ned.

Løypetraseen Haukelisæter - Hellevass - Litlos - Viersla - Maurset har sidan starten vært fleksibel slik at dyrene ikke skal bli urolige, i samarbeid med Statens naturoppsyn.