Det viste seg å vere vanskeleg å oppdrive eit graskar dagen før Halloween. Berre dei styggaste låg igjen.

Eit brukande eksemplar dukka likevel opp i det som verka som ein mindre besøkt Kiwi-butikk.