KRONIKK André Horgen er førstelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forsker for tiden på risiko og sikkerhet i friluftslivet. Før påske varslet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)...