«Flag»-knappen er lett synleg framme på sendar/mottakaren.

Det er ein integrert knapp på sjølve skyveknappen som låser på send og som må holdast inne når du skyv til mottak eller av.