Denne skyveknappen går kjapt å slå tilbake til send som panikkfunksjon ved etterskred- «Flag»-knappen er godt synleg under skjermen.

Og skjermen har godt baklys som kjem automatisk ved behov.