De fleste som havner i snøskred medgir at det kom brått på. Disse historiene finnes det både lykkelige og ulykkelige utganger på. Men med gode rutiner, kjennskap til utstyret og evne til å gjøre vurderinger for å komme seg trygt opp og ned i bratt terreng, så står mulighetene for fantatiske opplevelser med snø og ski i kø.

Det som kan være utrygt en dag, kan være trygt den neste. Du har kanskje hørt om de tre s-ene, søker, spade og sender/mottaker. som obligatorisk toppturutstyr. Her kan du lese mer om skiutstyret du trenger, og husk å sjekke ut våre saker om turutstyr, for alt fra toppturbukser til skredsøkere.