Låsefunksjonen på hjulet er litt lite når du skal opere den med hanskar. 

Når du slår den på eller skiftar modus kvitterer den med digitale lydar som minner mest om lydsporet til Star Wars.