Stand Up Paddleboard, eller SUP, har blitt en meget populær aktivitet de siste årene.

SUP-utstyr, som hovedsakelig består av et brett og en åre er imidlertid ikke noe mange har i boden fra før, og det er ikke lett å forplikte seg til aktiviteten.