For å finne disse plassene, har vi rett og slett tatt Google Earth til hjelp. Vi har sett etter områder der du kan forvente litt mindre båttrafikk, og steder det er mulig å komme seg unna vinden.  

Flere av spottene er ekstra grunne, som gjør at båter følgelig ikke kan kjøre her. Slik som ved Vendelholmene på nord-vestsiden av Brønnøya utenfor Nesøya i Asker. Her er det store områder med sandbunn som antakelig er for grunt for båtene å kjøre. Dessuten vil de bølgene som eventuelt slipper inn fort miste kreftene fordi det er så grunt.