2.11.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Ruta går i småkupert terreng oppover. Mellom 150–350 moh. er det små heng som er 30–45 grader, så vær nøye med å lese terreng for å kunne legge et mest mulig hensiktsmessig spor. Når du nærmer deg toppen, legges sporet litt mer mot sør inntil du når høyeste punkt.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen. For de som ønsker ei litt brattere linje, er det mulig å utfordre de små hengene nedover.