Man skulle kanskje tro at mer forskning, mer tilgjengelig kunnskap og en sterk skikultur ville føre til færre alvorlige skredulykker.

2019 ble likevel en dyster sesong, og den verste på lenge. Seks omkomne på grunn av snøskred og tre på grunn av skavlbrudd.