Man skulle gjerne tro at mer forskning, mer tilgjengelig kunnskap og delingskultur ville føre til færre alvorlige skredulykker.

2019 ble likevel en dyster sesong, og den verste på lenge. Seks omkomne på grunn av snøskred, tre på grunn av skavlbrudd.