Hvorfor blir noen tatt av snøskred?

– Vi må alltid starte med hvordan hjernen vår fungerer. System 1, det analytiske, vårt bevisste jeg, når vi bare kan gjøre en ting. System 2 er vårt intuitive jeg, følelsene våre. Vi trenger begge systemer intakt for å fungere godt, ellers kommer vi ingen vei.