Det må da finnes en vei innover? Men hvilken retning skal vi ta? 

Ved krysset vi nå står i er det skiltet til Mørkridsdalen i to forskjellige retninger.