– Hva er det du gjør?!

– Jeg kommer før deg. Det er det jeg gjør.