Ut fra Kristiansand er det tilrettelagt for at allmennheten kan få oppleve og nyte den sørlandske skjærgården. Start turen på Bragdøya, som også er utgangspunktet for Kystleden. Kystleden er i regi av DNT Sør.

Hele øya med sine mer enn 900 mål utmark er kommunalt eid og forbeholdt friluftsliv for alle.