Fra Bjørnson til Krag 

Kommunesenteret i Søgne er det konstruerte lille tettstedet Tangvall.