Året var 1991 og unge André Horgen sto ved en skillevei. Som nyutdannet befal måtte han finne ut hva han ville med livet sitt. I stedet for å ta den beslutningen der og da, satte han seg på den transsibirske jernbanen i retning Asia. Vagabonden i ham vant, eventyret ventet. I det fjerne Østen var han på sjølstyr i månedsvis og rekte rundt høyt og lavt blant annet i fjellene i Tibet og Nepal. På denne store reisen innså infanteristen at han var nødt til å forkaste en mer tradisjonell karriere, og heller velge det som sto hans hjerte nærmest: Friluftsliv og idrett. Og gjerne idrett som foregår i natur. Som bringer oss over på spørsmålet: Hva er egentlig forskjellen? Hva er idrett og hva er friluftsliv?

– Det er to fenomener som henger tett sammen, og det er ikke lett å bruke presise begreper som definerer dem og skiller dem, sier Horgen, og begynner på en lengre utlegning om ordet «friluftsliv» sin plass i norsk offentlighet.