Det er ikke nødvendigvis i friluftslivet og på tur at likestillingskampen står, all den tid verken fjellet, skogen, havet eller Friluftsloven bryr seg om kjønn eller legning. 

Men det finnes nok av av eksempler på at kjønn ofte betyr noe likevel, og at konstruerte forskjeller oppstår, enten bevisst eller ubevisst.