Det er ikke nødvendigvis i friluftslivet og på tur at slaget står. For verken fjellet, skogen, havet eller Friluftsloven bryr seg som hvilken kjønn eller legning man har. Men det finnes nok av av eksempler på at kjønn ofte betyr noe likevel, og at konstruerte forskjeller oppstår, enten bevisst eller ubevisst.