Trekanten går mellom de tre DNT-hyttene Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og Trollheimshytta, og en av Turistforeningens mest populære turer.  

Det er Turistforeningen som står bak navnet Trekanten, og turen går på merkete, tydelige stier.   

Annonse

 

Dagsetappene i Trekanten 

Det er flere varianter av Trekanten, som gjør det mulig å justere ut fra føre, vær og form. Det er vanlig å gjennomføre en etappe per dag. 

Etappen Gjevilvassshytta-Jøldalshytta er 20,9 km (6-7 timer) 

Etappen Jøldalshytta-Trollheimshytta er 15 km (5-6 timer)

Etappen fra Trollheimshytta til Gjevilvassdalshytta er 21 km (8 timer)

Mellom Jøldalshytta og Trollheimshytta går normalruta over Geithetta på merket sti. 

En variant på denne distansen går gjennom Svartådalen, mellom Jøldalshytta og Trollheimshytta. Den innebærer noen færre høydemetre. 

En annen mulighet er å legge turen via Trollhetta fra Jøldalshytta til Trollheimshytta. Denne turen er vardet og delvis bratt, og det anbefales å ha god sikt og oppholdsvær på denne turen. 

Fra Trollheimshytta kan du også nå topper som Snota, noe mange legger inn som en egen dagstur. 

Underveis kan du nå topper som Snota (1669 moh.) og Blåhø (1671 moh.), om du legger inn ekstra tid. Disse fjelltopppene er fine turer i seg selv. 

På strekningen mellom Trollheimshytta og Gjevilvasshytta møter du stier mot Bårdsgården og Innerdalen. 

Det er også mulig å gjennomføre Trekanten som en løpetur når forholdene tilsier det.  

Trekanten blir kvistet til påske, og kan gås som en fjellskitur.

Hyttene i Trekanten 

Alle hyttene i Trekanten eies og driftes av Trondhjems Turistforening, og bærer mye historie. 

De er åpne i sommersesongen og betjente ved påske. Resten av året er det en selvbetjent fløy som er tilgjengelig med DNT-nøkkel.   

gjevilbasshytta foto Gunhild soldal
GJEVILVASSHYTTA: Et fint sted å starte. Foto: Gunhild Soldal

Gjevilvasshytta ligger sørøst i Trollheimen, en liten halvtime fra Oppdal sentrum. Gjevilvasshytta ligger ved Gjevilvatnet og er et fredet bygg fra 1819, med lange tradisjoner som turisthytte.

DNT-medlemmeme kåret i 2020 hytta til den aller fineste. Ved Gjevilvasshytta starter Trekanten-turen for de aller fleste, og uansett om man velger å gå i retning Jøldalshytta eller Trollheimshytta.  

Jøldalshytta ligger nordøst i Trollheimen, i bjørkeskogbeltet. Hytta er betjent sommersesongen og ved påsketider. Resten av året er det selvbetjent overnatting (33 senger inkl. hunderom). Ved Jøldalshytta  har du utsikt utover Jølvatnet mot Resfjellet og innover mot Svarthetta og Trollhetta-massivet. 

Trollheimshytta er Trondhjem Turistforening sin eldste turisthytte. Den er betjent i sommersesongen og rundt påske. Trollheimshytta er knutepunkt for fjellvandrere fra Gjevilvasshytta, Jøldalshytta, Bårdsgården og Kårvatn. Under etappen mellom Trollheimshytta og Gjevilvasshytta møter du sti mot Bårdsgården og Innerdalen i vest. 

trollheimshytta
TROLLHEIMSHYTTA. FOTO: Gunhild Aaslie Soldal

Naturen i Trollheimen  

Trollheimen danner et klimaskille mellom kyst og innland. De østlige områdene er preget av runde landskapsformer, mens det i vest er en villere, med høge fjell og dype skogsdaler. Trollheimen ligger mellom Surnadal og Rindal i nord, Rennebu i øst, Oppdal i sør, og Innerdalen i vest. 

Dalene i Trollheimen ligger på om lag 500 til 700 moh. mens fjellmassivene ligger fra 1000 til 1850 moh.  

trekanten i trollheimen
FORFRISKNINGER: Snøvær ved Blåhøtjønna i slutten august. Foto: Gunhild Aaslie Soldal

Som i Jotunheimen og de øvrige fjellområdene i Norge er Trollheimen rester av den kaledonske fjellkjeden som ble dannet for 300-400 millioner år siden.

Berggrunnen består i hovedsak av gneis, skifer og omdannet sandstein. Trollheimen har stor variasjon i naturtyper, plante- og dyrearter.