Det er som en loop. Gutter-gutter-gutter. Samtalen dreier rundt gutter, kjente og ukjente, tidligere flammer, felles flammer, flammer som enda ikke har skjønt at de er det. Det kunne raskt ha fortsatt slik resten av turen.