Parkeringsplassen for fotturister ligger ved Juvlandsvegen, litt forbi Spar og Rauland Elektriske. Gå noen meter videre langs veien til neste kryss, og fortsett på stien som går til høyre.

Den følger jordekanten og kommer inn på en skogsbilvei som følger elven 3,8 kilometer oppover Ådalen. Det meste av denne etappen går turen på grusveien. Trenger du flere turtips? Sjekk her!