Fra starten av turen til den høyeste toppen stiger vi med 360 meter. Det er spesielt bratt opp gjennom hyttefeltet i Holtardalen og opp bakkene til Løyningnuten.

Men turen er verdt slitet med god margin. En ting er at dette er et flott turområde, en annen ting er utsikten og roen en finner der inne i fjellet.