Et av sagnene som er knyttet til hula er at det etter reformasjonen ble holdt hemmelige katolske messer der. Det kan kanskje forklare at grotta også kalles Hulderkyrkja. 

Under reformasjonen gikk Norge fra å være et katolsk til et protestantisk land. Et annet sagn er at en hund skal ha jaget en hare inn i hula, for så å forsvinne.